Αρθρόδεση ποδοκνημικής

Η ένδειξη για αρθρόδεση της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι η οστεοαρθρίτιδα.

Η αιτιολογία της οστεοαρθρίτιδας της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι:

  1. ενδαρθρικά κατάγματα της ποδοκνημικής
  2. κάταγμα ή οστεονέκρωση του αστραγάλου
  3. νευρομυϊκές παθήσεις του κάτω άκρου

Πλεονεκτήματα της μεθόδου Ιλιζάροβ

Η κλασσική μέθοδος αντιμετώπισης με την χρήση βιδών είχε πολλά μειονεκτήματα. Το ποσοστό μη επιτυχημένης αρθρόδεσης φτάνει το 20%. Στην περίπτωση αντιμετώπισης με την μέθοδο Ιλιζάροβ το ποσοστό αποτυχίας είναι 2-3%.

Στην κλασσική αντιμετώπιση, οι ασθενείς δεν έχουν τη δυνατότητα να πατάνε το πόδι τους για διάστημα 2 μηνών.

Στην περίπτωση του συστήματος Ιλιζάροβ περπατάνε από τη δεύτερη μέρα με μερική και μετά με πλήρη φόρτιση η οποία επιταχύνει τη διαδικασία της αρθρόδεσης.

Η απουσία ξένων υλικών (βιδών) ελαττώνει την πιθανότητα μετεγχειρητικής μόλυνσης και την ανάγκη για αφαίρεση τους, στην περίπτωση που ενοχλούν και προκαλούν πόνο.

Ψευδάρθρωση κνήμης με μετατραυματική αρθρίτιδα ποδοκνημικής
Πολιομυελίτιδα
Μετατραυματική αρθρίτιδα