Διορθωτικές οστεοτομίες

Διορθωτική οστεοτομία μηριαίου
Παραμόρφωση δεξιού κάτω άκρου