Παρουσίαση

Έκτορ Κεσσίδης παρουσιάζει μία ιστορική αναδρόμηση γιά τον Γαβριήλ Ιλιζάροβ και την έμπνευση της μεθόδου.