Ενδαρθρικά κατάγματα κνήμης

Ενδαρθρικό συντριπτικό κάταγμα αριστερής κνήμης
Κάταγμα άνω τριτημορίου της κνήμης