Περιπροθετικά κατάγματα

Κάταγμα δεξιού μηριαίου
Περιπροθετικό κάταγμα γόνατος
Περιπροθετικό κάταγμα ισχίου