Μετατραυματικες επιπλοκές (παραμορφώσεις)

Συχνά μετά από τραυματισμό, οι ασθενείς υποφέρουν από τα κατάγματα που κόλλησαν σε μη ορθή θέση, από την ψευδάρθρωση (μη κολλημένο κάταγμα), από οστεομυελίτιδα (μόλυνση του οστού), από βράχυνση και γωνίωση του άκρου, γεγονός που τους οδηγεί σε βαριά αναπηρία. Η μέθοδος του Ιλιζάροβ προσφέρει τον ιδανικό τρόπο αποκατάστασης της διαταραγμένης λειτουργίας των άκρων, σε αντίθεση με την κλασική ορθοπαιδική, η οποία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι συχνά αναποτελεσματική.

Σηπτική ψευδάρθρωση με νέκρωση και οστεομυελίτιδα της κνήμης
Σηπτική ψευδάρθρωση της κνήμης, ιπποποδία, γαμψοδακτυλία
Έλλειμμα περιφερικού άκρου της κνήμης με έλλειμμα δέρματος