Γάγγλιο καρπού (Carpal ganglion cyst)

carpal-ganglion-cyst

Το γάγγλιο είναι μία κυστική διόγκωση που συνήθως εμφανίζεται στη ράχη του καρπού και οφείλεται σε κυστική εκφύλιση των κυττάρων του συνδετικού ιστού του θυλάκου ή του ινώδους ελύτρου των τενόντων.

Κλινική εικόνα

Ο ασθενής είναι συνήθως νεαρός ενήλικας που εμφανίζει μια ανώδυνη διόγκωση στην περιοχή του καρπού, αν και ορισμένες φορές συνυπάρχει και πόνος.

θεραπεία

Αν το γάγγλιο είναι μικρό και ανώδυνο δεν χρειάζεται θεραπεία. Αν όμως είναι μεγάλο ή προκαλεί ενοχλήματα, τότε μπορεί να δοκιμασθεί παρακέντηση με χοντρή βελόνη, αναρρόφηση του περιεχομένου του και έγχυση κορτιζόνης. Ριζική θεραπεία της πάθησης είναι η πλήρης αφαίρεση του γαγγλίου με εγχείρηση.