Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (Carpal tunnel syndrome)

carpal-tunnel-syndrome

Το σύνδρομο αυτό αποτελεί την συχνότερη αιτία πόνου στο χέρι. Ο καρπιαίος σωλήνας σχηματίζεται από τον εγκάρσιο σύνδεσμο παλαμιαία και τον πρώτο στοίχο των οσταρίων του καρπού ραχιαία. Ο χώρος αυτός εμπεριέχει το μέσο νεύρο και τους καμπτήρες τένοντες των δακτύλων του χεριού. Κάθε αίτιο που προκαλεί ελάττωση της χωρητικότητας του σωλήνα προκαλεί συμπτώματα από πίεση του μέσου νεύρου. Τέτοια αίτια είναι οι φλεγμονές των ελύτρων των τενόντων, η οστεοαρθρίτιδα του καρπού, οι μικροτραυματισμοί από επαναλαμβανόμενες μικροκινήσεις, τα κατάγματα του κάτω πέρατος της κερκίδας, ο διαβήτης κ.τ.λ.

Κλινική εικόνα

Παρατηρείται πόνος στον καρπό και μουδιάσματα στην παλαμιαία επιφάνεια του αντίχειρα, του δείκτη, τουμέσου και του κερκιδικού ημιμορίου του παράμεσου δακτύλου. Τα ενοχλήματα αυτά είναι εντονότερα τη νύχτα και ξυπνούν πολλές φορές τους ασθενείς. Σε προχωρημένες καταστάσεις προστίθεται μυϊκή αδυναμία του αντίχειρα με ατροφία του θέναρος και αδυναμία συγκράτησης μικρών αντικειμένων.