Πλατυποδία

pes-planus

Πλατυποδία ονομάζεται η ελάττωση του ύψους ή ακόμη και η εξάλειψη της ποδικής καμάρας με σύγχρονη βλαισότητα της πτέρνας. Φυσιολογικά η ποδική καμάρα αρχίζει να αναπτύσσεται στην ηλικία των 12-18 μηνών και οι περιπτώσεις που έχουν ανάγκη θεραπευτικής αντιμετώπισης είναι λίγες. Ωστόσο, συνήθως το πρόβλημα διογκώνεται πέραν του αναγκαίου.

Η πλατυποδία διακρίνεται σε εύκαμπτη (χαλαρή) και δύσκαμπτη.

Η χαλαρή πλατυποδία είναι κατά κανόνα αμφοτερόπλευρη και οφείλεται σε χαλαρότητα των συνδέσμων του ποδιού. Αναφέρεται εύκολη κόπωση και γρήγορη φθορά της έσω πλευράς του υποδήματος.

Θεραπευτικά απαιτείται χρήση υποδημάτων με ανύψωση του έσω χείλους του πέλματος κατά 5mm όταν η βλαισότητα της πτέρνας είναι έντονη. Λέγεται ότι οι ασκήσεις ενίσχυσης των αυτοχθόνων μυών του ποδιού συμβάλλουν στη βελτίωση της ποδικής καμάρας.

Στους ενήλικες η πλατυποδία μπορεί να δημιουργήσει πόνο μετά από παρατεταμένη ορθοστασία, ενόχλημα που βελτιώνεται με τηχρήση ειδικών πελμάτων.