Άκανθα πτέρνας (Πελματιαία απονευρωσίτιδα)

Ο συνήθης ασθενής που πάσχει από πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι είτεαθλητής νεαρής ηλικίας, είτε υπέρβαρος (ή παχύσαρκος) μέσης ηλικίας, ο οποίος συνήθως ασχολείται ερασιτεχνικά με τον αθλητισμό ή είναι φυσικά ενεργό άτομο. Ο πόνος εντοπίζεται κάτω από την πρόσθια επιφάνεια της πτέρνας και είναι ιδιαίτερα έντονος κατά την πρωινή έγερση ή μετά από μια μικρή ανάπαυση. Προς το τέλος της ημέρας επανεμφανίζεται, αλλά υποχωρεί με την ανάπαυση. Ο ακτινολογικός έλεγχος αποκαλύπτει μόνο σε ποσοστό 50% τη χαρακτηριστική άκανθα στην έκφυση της απονεύρωσης. Η ανεύρεση της άκανθας όμως δεν είναι παθογνωμονική, καθώς αυτή ανευρίσκεται και σε μεγάλο ποσοστό (16%) ασυμτωματικών ασθενών. Η θεραπεία είναι κατά βάση συντηρητική (περιορισμός της δραστηριότητας, ανάπαυση, ψυχρά επιθέματα, τοποθέτηση ειδικού μαλακού πέλματος, φαρμακευτική αγωγή). Η τοπική ένεση κορτικοστεροειδών συνήθως οδηγεί σε πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων. Ιδιαίτερα σπάνια και επί αποτυχίας της συντηρητικής αγωγής, εφαρμόζεται η χειρουργική θεραπεία.