Σηπτική αρθρίτιδα

Η σηπτική αρθρίτιδα – που αναφέρεταιεπίσης και ως πυογόνος αρθρίτιδα – είναι μια σοβαρή μολυσματική ασθένεια, η οποία χαρακτηρίζεται από πυρετό, ρίγος, πόνο, ερυθρότητα και πρήξιμο μίας ή περισσότερων αρθρώσεων, καθώς επίσης και σημαντικό περιορισμό της κινητικότητας τους. Στο 20% περίπου των ενηλίκων ασθενών τα συμπτώματα εμφανίζονται σε περισσότερες από μία αρθρώσεις.

Στα παιδιά αναπτύσσεται πολυαρθρίτιδα και συνήθως προσβάλλονται οι αρθρώσεις του ώμου, του γόνατος και του ισχίου. Η λοιμώδης αρθρίτιδα συνήθως έχει αιφνίδια έναρξη. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, παρατηρείται υψηλός πυρετός και ρίγος. Η σηπτική αρθρίτιδα θεωρείται σοβαρή απειλή για την υγεία, ακόμη και για την ζωή του πάσχοντα, αφού μπορεί να οδηγήσει σε αποδόμηση του οστού και του χόνδρου. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σηπτικού σοκ, το οποίο μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο. Αυτή η κατάσταση απαιτεί επείγουσα ιατρική βοήθεια. Υπάρχει ανάγκη άμεσης παροχής αντιβιοτικών ευρέως φάσματος, ιδιαίτερα στα παιδιά (λόγω του αυξημένου κινδύνου καταστροφής του χόνδρου). Η χειρουργική επέμβαση έχει καλά αποτελέσματα. Στα παιδιά, αν η θεραπεία δεν αρχίσει εγκαίρως, η θνησιμότητα από επιπλοκές της λοιμώδους αρθρίτιδας (σηπτικό σοκ και αναπνευστική δυσχέρεια) ανέρχεται στο 5% – 30%.