Αρθρόδεση ποδοκνημικής

Η ένδειξη για αρθρόδεση της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι η οστεοαρθρίτιδα.

Η αιτιολογία της οστεοαρθρίτιδας της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι:

  1. ενδαρθρικά κατάγματα της ποδοκνημικής
  2. κάταγμα ή οστεονέκρωση του αστραγάλου
  3. νευρομυϊκές παθήσεις του κάτω άκρου

Πλεονεκτήματα της μεθόδου Ιλιζάροβ

Η κλασσική μέθοδος αντιμετώπισης με την χρήση βιδών είχε πολλά μειονεκτήματα. Το ποσοστό μη επιτυχημένης αρθρόδεσης φτάνει το 20%. Στην περίπτωση αντιμετώπισης με την μέθοδο Ιλιζάροβ το ποσοστό αποτυχίας είναι 2-3%.

Στην κλασσική αντιμετώπιση, οι ασθενείς δεν έχουν τη δυνατότητα να πατάνε το πόδι τους για διάστημα 2 μηνών.

Στην περίπτωση του συστήματος Ιλιζάροβ περπατάνε από τη δεύτερη μέρα με μερική και μετά με πλήρη φόρτιση η οποία επιταχύνει τη διαδικασία της αρθρόδεσης.

Η απουσία ξένων υλικών (βιδών) ελαττώνει την πιθανότητα μετεγχειρητικής μόλυνσης και την ανάγκη για αφαίρεση τους, στην περίπτωση που ενοχλούν και προκαλούν πόνο.

Ψευδάρθρωση κνήμης με μετατραυματική αρθρίτιδα ποδοκνημικής

Ασθενής γυναίκα 52 ετών πάσχει από ψευδάρθρωση κατάγματος κάτω πέρατος (ΔΕ) κνήμης και μετατραυματική αρθρίτιδα της ποδοκνημικής άρθρωσης σύστοιχα. Βαδίζει με πατερίτσες μασχάλης. Αναφέρει έντονο άλγος κατά την βάδιση. Από το ιστορικό φαίνεται ότι κατόπιν αναφερόμενης πτώσης από ύψος προ δωδεκαμήνου, υπέστη ενδαρθρικό κάταγμα κάτω πέρατος κνήμης – περόνης. Αντιμετωπίστηκε χειρουργικά σε επαρχιακό νοσοκομείο με πλάκα και βίδες.

Η ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο και έγινε χειρουργική αντιμετώπιση της ψευδάρθρωσης και ταυτόχρονη αρθρόδεση της ποδοκνημικής άρθρωσης με χρήση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης του Ιλιζάροβ.

Από τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα βάδιζε αρχικά με μερική και ύστερα από δυο μήνες με πλήρη φόρτιση. Μετά την πώρωση του κατάγματος και την αρθρόδεση της ποδοκνημικής στους 5 μήνες, έγινε αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης.

Στην επανεξέταση μετά από ένα χρόνο, είναι ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα της θεραπείας.

Μετά την εγχείρηση
Μετά την εγχείρηση
Πολιομυελίτιδα

Ασθενής 56 ετών πάσχει από οστεοαρθρίτιδα της αριστερής ποδοκνημικής άρθρωσης λόγω πολιομυελίτιδας. Στο παρελθόν είχε γίνει τριπλή αρθρόδεση στο ίδιο πόδι. Αναφέρει έντονο άλγος κατά την βάδιση.

Οδηγήθηκε στο χειρουργείο, όπου έγινε αρθρόδεση της ποδοκνημικης άρθρωσης με τη χρήση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης του Ιλιζάροβ.

Από τη δεύτερη μέρα περπατούσε με μερική και δυο μήνες μετά με πλήρη φόρτιση. Η εξωτερική οστεοσύνθεση αφαιρέθηκε μετά την επιτυχή αρθρόδεση της ποδοκνημικής τέσσερεις μήνες μετά.

Στην καθημερινή της δραστηριότητα επέστρεψε 6 μήνες μετά το χειρουργείο.

Στην επανεξέταση στον ένα χρόνο, είναι ευχαριστημένη με τα αποτελέσματα της θεραπείας.

Μετατραυματική αρθρίτιδα

Ασθενής 42 ετών πάσχει από μετατραυματική αρθρίτιδα της αριστερής ποδοκνημικής άρθρωσης, εξαιτίας ενδαρθρικού κατάγματος προ εξαετίας. Αναφέρει έντονο άλγος κατά τη βάδιση και κατά τη νυχτερινή ανάπαυση.

Οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου έγινε αρθρόδεση με τη χρήση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης του Ιλιζάροβ.

Από τη δεύτερη ημέρα περπατούσε με μερική και δυο μήνες μετά με πλήρη φόρτιση. Μετά την επιτυχή αρθρόδεση στον τέταρτο μήνα, έγινε αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης.

Στην καθημερινή του δραστηριότητα επέστρεψε 6 μήνες μετά το χειρουργείο.

Στην επανεξέταση ένα χρόνο μετά, είναι ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα της θεραπείας.

Μετά την εγχείρηση
Μετά την εγχείρηση