Πτερνοποδία

Σας παρουσιάζω μια περίπτωση ασθενούς 13 ετών, που πάσχει από πτερνοποδία λόγω αποτυχημένης αντιμετώπισης της ραιβοϊποποδίας του σε μικρή ηλικία (αλλαχού).

Η διόρθωση της παραμόρφωσης του ποδιού έγινε με δύο χειρουργικές παρεμβάσεις. Στο πρώτο χειρουργείο μετά τη συναρμολόγηση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης και την παρέμβαση στα μαλακά μόρια, ακολούθησε σταδιακή διόρθωση της άτυπης θέσης του προσθίου ποδός. Δύο μήνες μετά, στο δεύτερο χειρουργείο, ακολούθησε οστεοτομία της πτέρνας για επιμήκυνση και διόρθωση της βλαισοκοιλοποδίας.

Το αποτέλεσμα της θεραπείας παρουσιάζεται στις φωτογραφίες.

Πριν την εγχείρηση
Μετά την εγχείρηση