Διαβητική νευροπάθεια (Charcot)

Η πρώτη λεπτομερής περιγραφή της νευροπαθητικής άρθρωσης έγινε το 1868 από το νευρολόγο Jean Martin Charcot. Αυτός παρατήρησε ανάπτυξη, σε μικρό χρονικό διάστημα, διαταραχών και αστάθειας των αρθρώσεων σε ασθενείς με νωτιάδα φθίση.

Κλινική εικόνα

Η συχνότητα νευροαρθροπάθειας στο σακχαρώδη διαβήτη είναι 1% έως 2,5% και περίπου το 1/3 αυτών ασθενών έχουν αμφοτερόπλευρη προσβολή.

Η άρθρωση τύπου Charcot μπορεί να εμφανισθεί ως κάταγμα, υπεξάρθρημα, εξάρθρημα ή κάταγμα – εξάρθρημα. Τα συμπτώματα είναι δυνατόν να εμφανισθούν βαθμιαία με προοδευτική ανάπτυξη πτώσης στο μέσο τμήμα του ποδιού.

Ο Eichenholz έχει περιγράψει τρία στάδια (κλινικά, παθολογοανατομικά και ακτινολογικά).

Στάδιο 1 (κατακερματισμός)

Αυτό χαρακτηρίζεται από μια οξεία φλεγμονώδη διεργασία και υπεραιμία. Τα συμπτώματα είναι τα περιγραφόμενα ανωτέρω στη μορφή οξείας εμφάνισης. Οι απλές ακτινογραφίες αποκαλύπτουν διάλυση και αποσύνθεση, περιαρθρικό κατακερματισμό και εξάρθρημα της άρθρωσης. Όλα αυτά χωρίς οστεοπενία, η οποία υπάρχει τυπικά στην οστεομυελίτιδα. Αυτό το στάδιο μπορεί να διαρκέσει 2-6 μήνες.

Στάδιο 2 (συγκόλληση)

Κατ’αυτό το στάδιο αρχίζει η επιδιορθωτική διεργασία. Κλινικά υπάρχει ηπιότερη φλεγμονή (οίδημα, θερμότητα, ερυθρότητα) και αυξημένη σταθερότητα στη θέση των καταγμάτων. Ακτινολογικά υπάρχει απορρόφηση των οστικών θραυσμάτων από τα μαλακά μόρια, αρχική επούλωση των καταγμάτων και σχηματισμός νέου οστού. Αυτό το στάδιο μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες, μέχρι και ενάμιση χρόνο.

Στάδιο 3 (στερεοποίηση)

Εδώ η επούλωση είναι πλήρης. Υπάρχει μόνιμη διόγκωση και σταθερή παραμόρφωση του ποδιού και της ποδοκνημικής. Η θερμοκρασία του δέρματος είναι φυσιολογική και υπάρχει ελάχιστο υπολειμματικό οίδημα. Στις ακτινογραφίες οι παρυφές των μεγάλων οστικών θραυσμάτων είναι λείες. Υπάρχει επίσης σκλήρυνση και οστέινη ή ινώδης αγκύλωση.

Θεραπεία

Ο τρόπος και η διάρκεια της θεραπείας εξαρτώνται από το στάδιο και τον τύπο της νόσου.

Σας παρουσιάζω μία περίπτωση ασθενούς 64 ετών που πάσχει από διαβητική νευροπάθεια (Charcot) δεξιού ποδός λόγω σακχαρώδους διαβήτη από εξαετίας. Εξαιτίας της πάθησης, στον κλινικό και ακτινολογικό έλεγχο παρατηρείται πλήρης αποδιοργάνωση των αρθρώσεων της ποδοκνημικής και του ποδιού με εξέλκωση της πελματιαίας επιφάνειας.

Ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο, έγινε τετραπλή αρθρόδεση και συγκράτηση με την εξωτερική οστεοσύνθεση του Ιλιζάροβ.

Η διάρκεια της θεραπείας ήταν πέντε μήνες. Ο ασθενής βαδίζει χωρίς πατερίτσες μασχάλης, φορώντας κανονικό παπούτσι. Η εξέλκωση της πελματιαίας επιφάνειας έχει επουλωθεί.