Επιμήκυνση δακτύλων

Ασθενής 22 ετών πάσχει από ακρωτηριασμό στο ύψους της πρώτης φάλαγγας του δείκτη της δεξιάς χειρός, λόγω εργατικού ατυχήματος.

Εκτός από το αισθητικό πρόβλημα έχει και ελάττωση της συλληπτικής ικανότητας του χεριού.

Χειρουργήθηκε, έγινε συναρμολόγηση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης mini Ιλιζάροβ, οστεοτομία της βάσης της πρώτης φάλαγγας και σταδιακή επιμήκυνση κατά δυο εκατοστά.

Η διάρκεια της θεραπείας ήταν τέσσερις μήνες. Ο ασθενής είναι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα της θεραπείας.