Κατάγματα

Πλεονεκτήματα της μεθόδου του Ιλιζάροβ στα κατάγματα

Η μέθοδος τηρεί τις αρχές της βιολογικής οστεοσύνθεσης, διατηρώντας καλή οστική αιμάτωση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία πώρωση (συγκόλληση) του κατάγματος.

Στα περισσότερα κατάγματα γίνεται κλειστή ανάταξη, χωρίς τομή του δέρματος, που έχει ως αποτέλεσμα, σχεδόν μηδενική μετεγχειρητική φλεγμονή του τραύματος (επιπλοκή, η οποία μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε ακρωτηριασμό του σκέλους). Στην περίπτωση της κλασικής αντιμετώπισης με πλάκα και βίδες ή ενδομυελικής ήλωσης το ποσοστό της μετεγχειρητικής φλεγμονής μπορεί να φτάσει μέχρι 7% στα κλειστά και 14% στα ανοικτά κατάγματα.

Στην περίπτωση αποτυχημένης ανάταξης στο χειρουργείο, αυτή μπορεί να αποκατασταθεί, χωρίς δεύτερο χειρουργείο.

Οι ασθενείς την δεύτερη – τρίτη μέρα μπορούν να πατήσουν το πόδι τους, αποφεύγοντας την εμφάνιση της περιοχικής οστεοπόρωσης, της βραδείας η καθυστερημένης συγκόλλησης, της ψευδάρθρωσης (μη συγκολλημένο κάταγμα) και της αρθρικής δυσκαμψίας.

Παράλληλα η απουσία ξένου υλικού μετά την συγκόλληση του κατάγματος και η αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης του Ιλιζάροβ, καταργεί την πιθανότητα κατάγματος και νεοπλασματικής εξαλλαγής. Να σημειωθεί ότι τα ξένα υλικά πρέπει να αφαιρούνται χειρουργικά οπωσδήποτε από τους ασθενείς ηλικίας έως 40-45 ετών και σε ορισμένες περιπτώσεις από τους ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας.

Ενδαρθρικά κατάγματα κνήμης Κατάγματα κνήμης Κατάγματα μηριαίου Περιπροθετικά κατάγματα