Ενδαρθρικά κατάγματα κνήμης

Ενδαρθρικό συντριπτικό κάταγμα αριστερής κνήμης

Ασθενής άνδρας 70 ετών, πάσχει από ενδαρθρικό συντριπτικό κάταγμα αριστερής κνήμης, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Χειρουργήθηκε την ίδια ημέρα, έγινε κλειστή ανάταξη (χωρίς τομή του δέρματος) και στήριξη με τη βοήθεια της εξωτερικής οστεοσύνθεσης του Ιλιζάροβ.

Από τη δεύτερη ημέρα βάδιζε με μερική φόρτιση χρησιμοποιώντας πατερίτσες και δυο μήνες μετά με πλήρη φόρτιση. Αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσυνθεσης έγινε μετά από τρεις μήνες. Έχει επιτευχθεί συγκόλληση του κατάγματος.

Στην επανεξέταση μετά από ένα χρόνο, είναι ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα της θεραπείας.

Κάταγμα άνω τριτημορίου της κνήμης

Ασθενής άνδρας 45 ετών πάσχει από ενδαρθρικό κάταγμα άνω τριτημορίου κνήμης λόγω αναφερομένης πτώσης.

Χειρουργήθηκε την ίδια ημέρα, έγινε κλειστή ανάταξη (χωρίς τομή του δέρματος) και στήριξη με τη βοήθεια της εξωτερικής οστεοσύνθεσης του Ιλιζάροβ.

Από τη δεύτερη ημέρα βάδιζε με μερική φόρτιση (με πατερίτσες) και δυο μήνες μετά με πλήρη φόρτιση. Η αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης έγινε μετά από τρεις μήνες. Έχει επιτευχθεί συγκόλληση του κατάγματος.

Στην επανεξέταση μετά από ένα χρόνο είναι ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα της θεραπείας.