Περιπροθετικά κατάγματα

Κάταγμα δεξιού μηριαίου

Ασθενής 80 ετών προσήλθε με περιπροθετικό κάταγμα δεξιού μηριαίου λόγω αναφερόμενης πτώσης.

Είχε χειρουργηθεί στο ίδιο πόδι, πριν δύο χρόνια, για κάταγμα άνω πέρατος μηριαίου με χρήση πλάκας – βιδών.

Η ασθενής πάσχει από σακχαρώδη διαβατή, χρονιά αναπνευστική και καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονοπάθεια και παχυσαρκία. Επίσης, λόγω πνευμονικής εμβολής, νοσηλεύτηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Έχοντας υπόψη όλα αυτά τα προβλήματα και τις πιθανές επιπλοκές από την ανοιχτή ανάταξη, αποφασίστηκε να αντιμετωπιστεί με τη μέθοδο του Ιλιζάροβ.

Οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Έγινε κλειστή ανάταξη του κατάγματος (χωρίς τομή του δέρματος) και στήριξη με την εξωτερική οστεοσύνθεση με τη μέθοδο του Ιλιζάροβ.

Από τη δεύτερη μέρα άρχισε η κινητοποίηση της ασθενούς και 5 μήνες μετά έγινε αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Έχει επιτευχθεί συγκόλληση του κατάγματος.

Περιπροθετικό κάταγμα γόνατος

Ασθενής 77 ετών προσήλθε με περιπροθετικό (επί εδάφους ολικής αρθροπλαστικής γόνατος) κάταγμα εγγύς της μηριαίας πρόθεσης, μετά από αναφερόμενη πτώση. Προ τετραετίας είχε κάνει ολική αρθροπλαστική γόνατος λόγω οστεοαρθρίτιδας.

Γνωρίζοντας για τα πλεονεκτήματα της μεθόδου Ιλιζάροβ, αποφασίστηκε να αντιμετωπιστεί με τη χρήση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης του Ιλιζάροβ. Υπό ραχιαία αναισθησία (στη σπονδυλική στήλη) έγινε κλειστή ανάταξη του κατάγματος (χωρίς τομή του δέρματος) και στήριξη με την εξωτερική οστεοσύνθεση.

Από τη δεύτερη ημέρα βάδιζε με μερική φόρτιση – χρησιμοποιώντας πατερίτσες – και δυο μήνες μετά με πλήρη φόρτιση.

Μετά τη συγκόλληση του κατάγματος στους πέντε μήνες, έγινε αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργική και στηρικτική ικανότητα του γόνατος.

Στην επανεξέταση μετά από ένα χρόνο, είναι ευχαριστημένη με τα αποτελέσματα της θεραπείας.

Οι επεμβάσεις στα περιπροθετικά κατάγματα του γόνατος με χρήση πλάκας και ενδομυελικού ήλου έχουν μεγάλο ποσοστό επιπλοκών όπως: μη συγκόλληση του κατάγματος, συγκόλληση σε μη ορθή θέση, μετεγχειρητική λοίμωξη κ.λ.π. οι οποίες με την σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και σε ακρωτηριασμό του σκέλους.

Περιπροθετικό κάταγμα ισχίου

Ασθενής 62 ετών προσκομίσθηκε στο νοσοκομείο μετά από αναφερόμενη πτώση. Στον ακτινολογικό έλεγχο, παρατηρείται περιπροθετικό κάταγμα (ΔΕ) ισχίου τύπου B2-C κατά Vancouver.

Πάσχει από μεσογειακή αναιμία (β – θαλασσαιμία). Από τον εργαστηριακό έλεγχο: Hb-18, Ht-25. Λόγω του χαμηλού αιματοκρίτη και εξαιτίας του ότι στους ασθενείς με μεσογειακή αναιμία είναι αυξημένος ο κίνδυνος περιεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών (απώλεια αίματος, λοίμωξη, οστεοπορωτικά κατάγματα), αποφασίστηκε να αντιμετωπιστεί με τη μέθοδο του Ιλιζάροβ.

Η ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Υπό ραχιαία αναισθησία και με σκελετική έλξη, έγινε κλειστή ανάταξη του κατάγματος (χωρίς τομή του δέρματος) και στήριξη με την εξωτερική οστεοσύνθεση του Ιλιζάροβ.

Άρχισε να βαδίζει από τις πρώτες ημέρες με μερική φόρτιση και δυο μήνες μετά με πλήρη φόρτιση. Μετά την πώρωση του κατάγματος στους τέσσερις μήνες, έγινε αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης.

Το αποτέλεσμα της θεραπείας παρουσιάζεται στις φωτογραφίες.