Μετατραυματικες επιπλοκές (παραμορφώσεις)

Συχνά μετά από τραυματισμό, οι ασθενείς υποφέρουν από τα κατάγματα που κόλλησαν σε μη ορθή θέση, από την ψευδάρθρωση (μη κολλημένο κάταγμα), από οστεομυελίτιδα (μόλυνση του οστού), από βράχυνση και γωνίωση του άκρου, γεγονός που τους οδηγεί σε βαριά αναπηρία. Η μέθοδος του Ιλιζάροβ προσφέρει τον ιδανικό τρόπο αποκατάστασης της διαταραγμένης λειτουργίας των άκρων, σε αντίθεση με την κλασική ορθοπαιδική, η οποία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι συχνά αναποτελεσματική.

Σηπτική ψευδάρθρωση με νέκρωση και οστεομυελίτιδα της κνήμης

Ασθενής 22 ετών προσκομίστηκε μετά από τροχαίο ατύχημα, με ανοιχτό κάταγμα κνήμης. Αντιμετωπίστηκε με μονόπλευρη εξωτερική οστεοσύνθεση και συρραφή των μαλακών μορίων. Μετεγχειρητικά, εξαιτίας της εκτεταμένης νέκρωσης των μαλακών μορίων, υποβλήθηκε σε επανειλημμένο χειρουργικό καθαρισμό. Σαν αποτέλεσμα του τραυματισμού υπήρχε 70% έλλειμμα του δέρματος της κνήμης με αποκάλυψη του οστού, βλάβη της οπίσθιας κνημιαίας αρτηρίας και των νεύρων.

Με τη βοήθεια των πλαστικών χειρουργών έγινε αποκατάσταση της ακεραιότητας του δέρματος. Ωστόσο, επειδή το κόκαλο παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα ακάλυπτο, υπέστη οστική νέκρωση και οστεομυελίτιδα.

Οκτώ μήνες μετά τον τραυματισμό και την αποκατάσταση του δέρματος, οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Έγινε συναρμολόγηση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης του Ιλιζάροβ, αφαίρεση του πάσχοντος οστού και οστεοτομία στο άνω τμήμα της κνήμης για επιμήκυνση της.

Ακολούθησε η επιμήκυνση και αποκατάσταση του ελλείμματος. Η διάρκεια της θεραπείας ήταν 12 μήνες.

Το αποτέλεσμα της θεραπείας παρουσιάζεται στις φωτογραφίες.

Μετά την εγχείρηση
Σηπτική ψευδάρθρωση της κνήμης, ιπποποδία, γαμψοδακτυλία

Ασθενής 22 ετών προσήλθε λόγω οστεομυελίτιδας και βαριάς παραμόρφωσης αριστερής κνήμης και άκρου ποδός. Πάσχει από σηπτική ψευδάρθρωση κνήμης, ιπποποδία και γαμψοδακτυλία.

Από το ιστορικό, ένα χρόνο πριν, σε τροχαίο ατύχημα, υπέστη ανοικτό κάταγμα κνήμης – περόνης. Αρχικά αντιμετωπίστηκε με μονόπλευρη εξωτερική οστεοσύνθεση (αλλαχού). Λόγω νέκρωσης του δέρματος, ακολούθησε επανειλημμένος χειρουργικός καθαρισμός και αποκατάσταση του δέρματος από πλαστικούς χειρουργούς.

Ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο, έγινε χειρουργικός καθαρισμός στο σημείο της σηπτική ψευδάρθρωση και αφαίρεση τμήματος του πάσχοντος οστού, διόρθωση της παραμόρφωσης της κνήμης, της ιπποποδίας και της γαμψοδακτυλίας και συναρμολόγηση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης του Ιλιζάροβ. Εξαιτίας της βράχυνσης της κνήμης (εννέα εκατοστά), ένα μήνα μετά ακολούθησε δεύτερο χειρουργείο οστεοτομίας κνήμης και σταδιακής επιμήκυνσης της για κάλυψη της βράχυνσης.

Το αποτέλεσμα της θεραπείας παρουσιάζεται στις φωτογραφίες.

Έλλειμμα περιφερικού άκρου της κνήμης με έλλειμμα δέρματος

Σας παρουσιάζω μια περίπτωση από την πρακτική μου.

Αφορά ασθενή 28 ετών από τη Λιβύη, που πάσχει από οστικό έλλειμμα του περιφερικού άκρου της αριστερής κνήμης με έλλειμμα δέρματος.

Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λιβύη, από πυροβόλο όπλο. Αντιμετωπίστηκε αρχικά στη χώρα του με επανειλημμένο χειρουργικό καθαρισμό, τοποθέτηση ιατρικού τσιμέντου για κάλυψη του οστικού ελλείμματος της κνήμης και στήριξη με μονόπλευρη εξωτερική οστεοσύνθεση.

Ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Στην αρχή αφαιρέθηκε το τσιμέντο και τα οστικά υπολείμματα του περιφερικού άκρου της κνήμης. Ακολούθησε παρέμβαση του πλαστικού χειρουργού για κάλυψη του δερματικού ελλείμματος με περιστρεφόμενο, αγγειούμενο δερματικό μόσχευμα. Στη συνέχεια συναρμολογήθηκε η εξωτερική οστεοσύνθεση του Ιλιζάροβ και έγινε οστεοτομία της κνήμης. Στη μετεγχειρητική περίοδο πραγματοποιήθηκε οστεομεταφορά του κεντρικού τμήματος καλύπτοντας το οστικό έλλειμμα. Τέσσερις μήνες μετά από το πρώτο χειρουργείο έγινε δεύτερο χειρουργείο αρθρόδεσης της ποδοκνημικής άρθρωσης. Η διάρκεια της θεραπείας ήταν δέκα μήνες.

Το αποτέλεσμα της θεραπείας παρουσιάζεται στις φωτογραφίες.

Μετά την εγχείρηση
Μετά την εγχείρηση