Μετατραυματική δυσκαμψία του αγκώνα

Ασθενής 17 ετών πάσχει από μετατραυματική καμπτική και εκτατική δυσκαμψία του αριστερού αγκώνα.

Οκτώ μήνες πριν, κατά τη διάρκεια αγώνα πάλης, είχε υποστεί εξάρθρημα του αρ. αγκώνα. Στα επείγοντα του νοσοκομείου όπου είχε προσέλθει, έγινε ανάταξη και τοποθέτηση νάρθηκα για 6 εβδομάδες. Μετά την αφαίρεση του νάρθηκα, η άρθρωση παρουσίαζε σχεδόν πλήρη ακινησία. Χειρουργήθηκε αρχικά στην Κύπρο χωρίς καλό αποτέλεσμα.

Κατά την εξέταση, το εύρος κίνησης ήταν 35 μοίρες. Οι απλές ακτινογραφίες, όπως και η αξονική τομογραφία, έδειξαν έκτοπη οστεοποίηση (δημιουργία νέου οστού γύρω από την άρθρωση), η οποία εμπόδιζε την κίνηση.

Ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου αρχικά έγινε αφαίρεση της έκτοπης οστεοποίησης και απελευθέρωση της άρθρωσης και στη συνέχεια συναρμολόγηση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης του Ιλιζάροβ.

Από την έβδομη μετεγχειρητική ημέρα άρχισε σταδιακή κινητοποίηση της άρθρωσης (πρώτα κάμψης και μετά έκτασης). Ο ασθενής 3 φορές την ημέρα έβγαζε τον διατατήρα και έκανε κινησιοθεραπεία από μισή μέχρι μια ώρα.

Η διάρκεια της θεραπείας ήταν δυο μήνες και η λειτουργική ικανότητα της άρθρωσης έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Στην επανεξέταση ένα χρόνο μετά, τα αποτελέσματα παραμένουν ίδια.

Μετά την εγχείρηση
Μετά την εγχείρηση