Παρουσίαση

Έκτορ Κεσσίδης παρουσιάζει μία ιστορική αναδρόμηση γιά τον Γαβριήλ Ιλιζάροβ και την έμπνευση της μεθόδου.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Correction of the Varus deformation and parallel lenghtening of the tibia by Ektor Kessidis.