Μαρτυρίες ασθενών

(Μέρος 1) Γαβριήλ Ιλιζάροβ – G. Ilizarov
(Μέρος 2) Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου Ιλιζάροβ στα κατάγματα
(Μέρος 3) Μαρτυρία ασθενή με βαρύ κάταγμα αριστερού αντιβραχίου
(Μέρος 4) Διατατική Ιστογένεση – Οστεογένεση
(Μέρος 5) Μαρτυρία ασθενή με οστεομυελίτιδα και σηπτική ψευδάρθρωση
(Μέρος 6) Μαρτυρία ασθενή με οστικό έλλειμμα
(Μέρος 7) Η μέθοδος Ιλιζάροβ στην Παιδοορθοπαιδική
(Μέρος 8) Αισθητική ορθοπαιδική & Άυξηση ύψους
Correction of the Varus deformation and parallel lenghtening of the tibia by Ektor Kessidis.