Κατάγματα μηριαίου

Ενδαρθρικό συντριπτικό κάταγμα μηριαίου
Κάταγμα μηριαίου με σπασμένη μεταλλική πλάκα