Κατάγματα κνήμης

Κάταγμα αριστερής κνήμης
Κάταγμα δεξιάς κνήμης